Om
Board Company

Board Company ble grunnlagt i Skandinavia i 2011. Sammen med det voksende alumni-nettverket, er vår misjon å skape bedre bedrifter globalt. Vår oppgave er å levere beste praksis gjennom våre intensive utdanningsprogrammer og vårt life-long-learning forum.

Vi styrker styremedlemmer og direktører slik at de kan levere ledelsesstandardene som kan løfte deres bedrifter, levere resultater og skape bærekraftig vekst. Våre internasjonalt anerkjente utdanningsprogrammer har i dag blitt gjennomført av over 5000 europeiske toppledere.

Vi tar imot søknader fra direktører, eiere og styremedlemmer som ønsker å styrke sin faglige kompetanse og nettverk.

I samarbeid med

Derfor ønsker vi å styrke styrerommene

Et velfungerende styre kan bidra til å sikre at virksomheten opererer på en ansvarlig måte og er i stand til å opprettholde langvarig suksess. Dette skyldes at effektiv corporate governance hjelper til å bygge tillit blant interessentene – som inkluderer aksjonærer, kunder, ansatte og samfunnet som helhet.

En ansvarlig virksomhet med god corporate governance er også mer tilbøyelig til å overholde lovgivningsmessige krav og unngå juridiske problemer. Videre kan en virksomhet med god corporate governance enklere tiltrekke seg investorer og långivere, da det inngir tillit til at virksomheten er i stand til å levere gode resultater på lang sikt.

Derfor er det viktig for enhver virksomhet å ha en effektiv corporate governance-praksis på plass for å opprettholde en ansvarlig og bærekraftig drift. Virksomheter bør sikre at styrene deres er sammensatt av kompetente og uavhengige medlemmer, at interne kontrollsystemer er på plass for å minimere risiko, og at deres ledelse følger høye etiske standarder.

Til syvende og sist kan en virksomhet med god corporate governance dra nytte av økt tillit fra interessentene, noe som kan føre til større suksess og bærekraft på lang sikt.

SPØR JONATHAN OM DET DU LURER PÅ

Jonathan Urnes
Country Manager & Partner

Jonathan Urnes