Intensiv 3-dagers
utdanning i styrearbeid

Under Board Certificate får du undervisning av erfarne og profesjonelle styremedlemmer og eksperter. Det praktiske styrearbeidet står i fokus gjennom hele den intensive utdanningen.

I samarbeid med

logos

Få informasjon om utdanningen

Motta utdanningsmateriale over epost
  Få diplom på styrekompetansen din med Board Certificate

  Board Certificate er utviklet i samarbeid med KPMG, SANDS Advokatfirma, Danske Bank, Alumni samt en rekke erfarne profesjonelle styremedlemmer.

  På de to første utdanningsdagene blir grunnlaget lagt for styrearbeidet ditt. Den tredje dagen blir du testet i vårt unike styresimuleringsspill, The Board Game.

  • Kompetansebevis
  • Inspirasjon fra “best practice”
  • De nyeste trendene innen styrearbeid
  • Konkrete arbeidsverktøy
  • Relevant og oppdatert lovgivning
  • Medlemskap i alumninettverk
  icon
  BOARD CERTIFICATE

  Lær mer om vår styreutdannelse, Board Certificate

  Over 5000 europeiske direktører, ledere og styremedlemmer har allerede deltat på styreutdanningen vår. Utvikle din kompetanse nå med et Board Certificate.

  Bestill informasjonspakke

  Margaretha Slåtto

  Leder Compliance, ODIN Forvaltning

  OM BOARD CERTIFICATE

  “Kurset er verdifullt for alle som er involvert i rapporteringsprosesser til styret. Det byr på en grundig kombinasjon av teori og engasjerende forelesere, som deler praktiske eksempler. Det var en svært lærerik opplevelse!”

  Charlotte Levert

  VP, Ericsson

  OM BOARD CERTIFICATE

  “Jeg satte virkelig pris på kombinasjonen av teori og praksis under tredje dags simuleringsspill. Programmet er også en god anledning til å nettverke med mange dyktige ledere. Anbefaler på det sterkeste!

  Alexander Haneng

  Direktør for Innovative Partnerskap, Posten Norge AS

  OM BOARD CERTIFICATE

  “Styrekurset fra Board Company passet meg perfekt. Fikk et dypdykk i styrearbeid fra dyktige forelesere og gode råd med på veien fra kjente næringslivsledere som selv sitter i styrer. Alt konsentrert ned på bare tre lærerike dager. Anbefales!”

  Klaus Rytz

  Styreleder & Partner, KPMG

  ADVANCED BOARD PROGRAM

  “En unik mulighet til å lære fra verdenskjente professorer fra Columbia Business School og amerikanske næringslivsprofiler. Et program jeg varmt kan anbefale til erfarne styremedlemmer”

  Uddannelsens opbygning

  På den første utdanningsdag blir grunnlaget for styrearbeidet ditt lagt. Eksperter fra SANDS Advokatfirma og KPMG retter fokuset mot styrets ansvar og økonomiske rolle. Du får en grundig innføring i styrets plikter, lover og regler samt risikohåndtering, økonomistyring og rapportering.

  Når juss- og økonomidelen er på plass, går vi inn på det verdiskapende styrearbeidet. Ved hjelp av profesjonelle styremedlemmer ser vi på hvordan du skaper verdi i styrearbeidet – i tillegg til å fordype oss økonomi og formaliteter.

  Under utdanningens andre dag retter vi fokus mot de ulike aspekter av styrearbeidet som du før eller senere kommer til å arbeide med.

  Alumni, profesjonelle styremedlemmer og ledende eksperter på sine relevante områder underviser i strategiprosessen, start-up finansiering, kjøp og salg av selskap, styrets rolle i kommunikasjon, styrerekruttering og verdivurdering med mer.

  Under den tredje dagen testes deltagerne i The Board Game, et spesialutviklet interaktivt simuleringsspill om profesjonelt styrearbeid. Spillet er lagt opp som en avansert case som byr på en rekke utfordringer designet for å sette deltakernes overblikk på prøve og teste egenskapene som trengs for å håndtere strategiske, kommersielle, juridiske og økonomiske utfordringer og dilemma i arbeidshverdagen.

  Simuleringen gir deg en trygg arena til å risikofritt og konfidensielt bruke de nye verktøyene du har tilegnet deg under de første to dagene av kurset.

  Erfarne og kompetente undervisere.

  Utdannelsen er praktisk rettet og presenteres av noe av landets ledende toppledere og eksperter.

  Jacob Schram

  Jacob Schram har over 30 års erfaring fra noen av verdens største selskaper
  blant annet Norwegian, McKinsey & Company og Circle K, og er en av landets
  ledende personer innenfor strategi og selskapsledelse. Han står bl.a. bak boken
  “The Essence of Business” og ble i 2017 kåret som European Industry Leader av
  NACS. I dag bruker han sin ledererfaring i styrearbeid, samt bistår og rådgiver
  andre selskaper i sine strategiske beslutninger.

  Renate Larsen

  Renate Larsen har mange års erfaring som toppleder og styreleder. Hun har
  lang fartstid som adm.dir. for både Norges Sjømatsråd og Lerøy Aurora. Hun
  er styreleder for flere viktige styrer, bl.a. Nord-Norges største virksomhet, Helse
  Nord. Hun sitter også i styret til Bane Nor og Ocean Food, og har tidligere sittet
  i styret til NHO Troms og Svalbard, Lerøy Vest, Nofima, Norges Håndballforbund,
  Norcod, Folketrygdfondet, og Sjømat Norge.
  Kari Holm Hejna

  Kari Holm Hejna

  First House
  Kari Holm Hejna er blant landets mest erfarne rådgivere innenfor finansiell
  kommunikasjon. Hun bistår kunder med strategisk rådgivning og praktisk
  gjennomføringskapasitet i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, børsnoteringer,
  løpende IR-arbeid, finansiell rapportering og øvrig virksomhetskommunikasjon.
  Kari har også bakgrunn som CFO og IR-ansvarlig i børsnotert virksomhet, samt
  leder av ulike salgs- og rådgivningsvirksomheter. Kari er også styreleder i First
  House.

  Caterina Håland Gaeta

  SANDS Advokatfirma
  Caterina Håland Gaeta er partner og advokat hos SANDS Advokatfirma med møterett
  for Høyesterett. Hun representerer en bred portefølje med klienter i forskjellige
  bransjer - både større og mindre norske, samt internasjonale selskaper. Caterina har
  spisskompetanse innenfor tvistesaker, og har flere års erfaring med større kompliserte
  rettstvister, særlig saker om styreansvar, erstatnings- og kontraktsansvar, herunder
  styre og produktansvar. Utover dette er hun med sin tunge kompetanse vant til å bistå
  selskaper med strategisk rådgivning samt krisehåndtering.

  Kristin Solevåg

  SANDS Advokatfirma
  Kristin Solevåg er advokat og special counsel hos SANDS Advokatfirma. Kristin
  arbeider med prosedyre og tvisteløsning i firmaets avdeling for forsikring
  og ansvar, og har har stor erfaring fra store rettstvister og representerer
  forsikringsselskap, banker og næringsdrivende. Kristin har spesialkompetanse
  innen forsikrings- og erstatningsrett og prosedyre og har bred erfaring knyttet til
  profesjonsansvar, rådgivningsansvar, produktansvar og styreansvar blant annet.
  Kristin går jevnlig i retten med erstatningssaker for firmaets klienter.
  Lars Skogheim

  Lars Skogheim

  Danske Bank
  Lars Skogheim har over 20 års erfaring fra bank. Han har erfaring med
  tilrettelegging av finansiering for bedriftskunder i de fleste bransjer, og jobbet
  med alt fra små familieeide selskaper til større børsnoterte konsern. Lars er
  leder av Danske Banks analyseteam, Corporate Advisory, som bistår selskaper i
  gjeldskapasitet og kapitalstrukturvurderinger, samt yter finansiell rådgivning i
  transaksjoner.

  Thomas Alfheim

  KPMG
  Thomas Alfheim er partner i KPMG og har mer enn 15 års erfaring fra et stort
  mangfold av klienter - alt fra familieeide selskaper til børsnoterte selskaper.
  Gjennom dette arbeidet har han opparbeidet seg en omfattende kunnskap
  fra forskjellige bransjer - eksempelvis industri, eiendom, varehandel, IT og
  prosjektvirksomheter. Thomas har også erfaring fra konsulentvirksomhet tilknyttet
  restruktureringer, IFRS-konvertering, M&A og selskapsgjennomgang.
  Lisbeth Scheele Rådstoga

  Lisbeth Scheele Rådstoga

  Lisbeth Scheele Rådstoga er lektor ved Universitetet i Sør Norge og underviser
  i ledelse og endringsprosesser. Hun har stort fokus på å legge tilrette for
  involverende og aktive læringsprosesser, slik at studentene oppnår dypdelæring
  og ser sammenhenger. I tillegg jobber hun som konsulent og fasiliteter diverse
  programmer innen leder -og organisasjonsutvikling. Lisbeth har en master fra
  Oxford University / HEC Paris i Consulting and Coaching for Change og er en aktiv
  del av det internasjonale alumni nettverket ’The Change Leaders’.

  Peder Berntsen

  Danske Bank
  Peder Berntsen er Director i Danske Bank, med en Executive MBA i økonomisk
  styring og ledelse fra NHH, og siviløkonomi fra Handelshøyskolen i Bodø og
  La Universidad de Alicante i Spania. Han har lang erfaring med transaksjoner,
  med adskillige års erfaring innen banksektoren og private equity, og hans
  ekspertise inkluderer research, kredittvurdering og rådgivning innenfor
  corporate finance. Peder jobber idag med SME Corporate Finance, hvor han
  leder kjøps- og salgsprosesser samt kapitalinnhenting på vegne av kunder
  innenfor de fleste bransjer i Norge.

  Aleksander Raa Storaker

  Danske Bank
  Aleksander Raa Storaker er Director i Danske Bank og har mastergrad fra NHH
  med spesialisering i finans, mastergrad fra BI i revisjon og regnskap og AFA.
  Han er også statsautorisert revisor og har erfaring fra revisjon samt finansiell
  due diligence. Aleksander jobber med SME Corporate Finance hvor han leder
  kjøps- eller salgsprosesser og kapitalinnhentinger på vegne av kunder innenfor
  de flest industrier i Norge.

  Catharina Mannerfelt

  Alumni
  Catharina Mannerfelt er Head of Board Services hos Alumni på hovedkontoret
  i Stockholm. Med over 20 års erfaring innen Executive Search og Board
  Services, er hun en spesialist på rekruttering til styrer i ulike bransjer
  og eierstrukturer. Hun har omfattende kunnskap om forventninger og
  krav til fremtidens styremedlemmer. Catharina er også ledende innen
  styrevalueringer, og sammen med Alumni har hun utviklet databaserte
  konsepter som gir verdifulle benchmark-resultater.

  Hans Nilsson

  Alumni
  Hans Nilsson er Country Manager i Alumni Norge og spesialiserer seg
  på rekruttering til styrer og lederstillinger. Han har ledet flere vellykkede
  søkeprosesser for å fylle stillinger som styreleder og styremedlem i selskaper
  innen ulike sektorer, inkludert luftfart, industri og teknologi. Hans erfaring
  omfatter alt fra oppstartsbedrifter til børsnoterte selskaper, samt familieeide og
  privat equity-eide selskaper.

  Ulrik Nottelmann

  UNSC
  Ulrik Nottelmann har mastergrad i rettsvitenskap, og har i mange år arbeidet med avansert rådgiving innenfor analyse og finansiering av forsikringsbar risiko i større nordeuropeiske selskaper. Erfaringene fra dette ligger til grunn for en rekke involverende forretningsspill han har skapt, hvor tungt teoretisk stoff kombineres med praktiske dilemmaer som er pedagogisk lagt opp slik at kunnskapen blir best mulig forankret for bruk i hverdagen og styrerommet senere. Temaene dekker styreansvar, fusjoner, oppkjøp, IT, strategi mm. Ulrik er sensor i The Board Game.

  Mer om styreutdannelsen

  I Board Company har vi siden 2011 jobbet med å forberede styremedlemmer på det vi opplever som et stadig større ansvarskrav i mange styrer. Derfor vet vi også hvor viktig det er at du er godt rustet når du tar på deg ansvaret som styremedlem.

  Bakgrunnen for utdannelsen

  I Board Company har vi siden 2011 jobbet med å forberede styremedlemmer på det vi opplever som et stadig større ansvarskrav i mange styrer.

  En god styreutdanning gir deg nødvendige verktøy og gjør at du kan bli enda bedre og mer effektiv som styremedlem – samtidig som du minimerer risiko i form av for eksempel ditt personlige betalingsansvar.

  Sammen med flere av Norges ledende eksperter og bedrifter på området har vi utviklet en kort og intensiv styreutdannelse som gjør deg rustet for styrearbeid på høyeste profesjonelle nivå.

  Utdannelsen ledes av fremstående eksperter og erfarne styreledere som tar utgangspunkt i det praktiske styrearbeidet – ikke bare teori og lovgivning.

  Sted og overnatting

  Board Companys styreutdannelse blir holdt i et behagelig miljø på et hotel sentralt beliggende i Oslo.

  Vi tilbyr også

  I tillegg til styreutdanning, har du muligheten til å bli en del av vårt styreforum Board Forum – et eksklusivt forum for ledere og styremedlemmer som ønsker å få innsikt i de nyeste trendene innen styrearbeid, samt optimalisere nettverket sitt innenfor styrekretser gjennom de 8 årlige arrangementene.

  Som en internasjonal utvidelse tilbyr Board Company den internasjonale styreutdanningen Advanced Board Program. Utdannelsen holdes på den verdenskjente Columbia Business School i New York og varer i 5 intensive dager.

  Få informasjon om styreutdannelsen

  Vi kontakter deg innen 24 timer

  Bestill informasjonspakke her

  Board Company

  Dronning Eufemias Gate 16
  0191 Oslo 

  Kontakt oss

   Vi svarer deg innen 24 timer