GDPR

Behandling av mulige kursdeltakere

Vi lagrer informasjon om bedriften du jobber i, navn, stillingstittel samt e-postadresse og telefonnummer for å vite når vi kan kontakte deg igjen, eller for å vite at du ikke ønsker at vi skal kontakte deg igjen. Dersom vi ikke har kontaktet deg de siste 24 månedene, sletter vi opplysningene. Du kan også be oss om å slette dem tidligere.

Behandling av kommunikasjon som gjelder Board Companys arrangementer

Du som er interessert i å holde deg oppdatert om kommende kurs og praktisk informasjon om dette, mottar en forespørsel om samtykke fra oss. Når vi får samtykke, lagrer vi opplysninger om bedriften du jobber i, navn, stilling og e-postadresse. Opplysningene lagres til du gir oss beskjed om at de skal slettes.

For nye og tidligere kursdeltakere

Vi lagrer opplysninger som er relevante for å kunne oppfylle våre leveranser til deg. Etter at du har avsluttet kurset hos Board Company, slettes alle personopplysninger som kan anses som sensitive, for eksempel om spesialdiett eller andre lignende behov.

Vi lagrer følgende opplysninger:

  • Navn
  • Firmanavn
  • Bedriftens fakturaadresse og informasjon om spesifikk merking av faktura
  • Rolle i bedriften
  • Telefonnummer
  • E-postadresse
  • Hvilket kurs du deltar på
  • Spesialdiett eller andre spesifikke ønsker som påvirker produktet vi leverer til deg

 Formålet med opplysningene som lagres

Firmanavn, adresse, navn, fakturaopplysninger og telefonnummer lagres slik at vi kan se hvilket kurs du har rett til å delta på. Disse opplysningene er påkrevd etter bokføringsloven.

Telefonnummer og e-postadresse lagres for å kunne innkalle deg til det bestilte kurset og gi informasjon om dette. Opplysningene blir bare anvendt av Board Company. Kontaktopplysninger som firma, navn og e-postadresser (ikke sensitive opplysninger) kan gis videre til tredjepart som er direkte involvert i leveransen av det aktuelle produktet. Et eksempel er overnatting, der overnattingsstedet har behov for disse opplysningene.

Opplysninger om spesialdiett og andre ønsker blir lagret dersom du har gitt disse opplysningene til Board Company slik at vi kan gi deg en best mulig opplevelse under kurset.

Dersom du deler dine erfaringer, forventninger eller lignende, blir opplysningene lagret for å kunne oppfylle dine ønsker og gi deg størst mulig utbytte av kurset.

Opplysninger om hvilket kurs du har deltatt på blir lagret for å kunne invitere deg til alumniarrangementer og videreutdanning. Du kan alltid kontakt oss dersom du ikke ønsker å være en del av alumninettverket.