Om oss

Om
Board Company

Board Company har som mål å gi styrene verktøy de kan bruke i styrearbeidet. Siden 2011 har vi utdannet over 5000 europeiske ledere og styremedlemmer gjennom vårt intensive styrekurs, Board Certificate.

Etter at du har gjennomgått kurset vårt er det viktig for oss at du kjenner deg godt forberedt på styrearbeidet. Derfor gir vi deg både teoretisk og praktisk erfaring for å lykkes i styrerommet.

Spesialister på styrearbeid

Board Company er spesialister på styrearbeid. På vår velrennomerte styreutdanning Board Certificate underviser ledende eksperter og profesjonelle styremedlemmer.

Vi gir deg både teoretisk og praktisk erfaring for å lykkes i styrerommet.

Hvem er vi?

Board Company er et nordisk foretak som ble stiftet i 2011. Vi har som formål å dekke styremedlemmenes voksende behov for å styrke sin kompetanse innen styrearbeid. Vår målsetning er å sørge for at styremedlemmer står godt rustet i møtet med oppgavene og utfordringene styrearbeidet medfører. Derfor er Board Certificate en styreutdanning som setter søkelys på det praktiske styrearbeidet og tar for seg emner som økonomi, strategi og verdiskapende styrearbeid.

Styreinspirasjon

Ser du etter inspirasjon for styrearbeidet? Besøk oss på Linkedin.

Her legger vi regelmessig ut inspirerende og interessante artikler.

SPØR JONATHAN OM DET DU LURER PÅ

Jonathan Urnes
Country Manager & Partner

Jonathan